Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

KNMvD Cluster Paard

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is een vereniging voor en door dierenartsen. Onze vereniging heeft drie belangrijke doelen. Ten eerste behartigen wij de belangen van onze leden, de dierenartsen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze kennis en ervaring in te brengen bij de totstandkoming van overheidsbeleid. Verder werken wij aan de ontwikkeling en de professionalisering van ons beroep. Tenslotte bieden wij dierenartsen die lid zijn een groot aantal producten en diensten die van belang zijn bij de uitoefening van hun beroep.

Cluster Paard

Omdat dierenartsen actief zijn in uiteenlopende diersoortgerichte vakgebieden, kent de KNMvD verschillende clusters. Het Cluster Paard vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een verdere ontwikkeling van de paardengeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar. Het Cluster Paard staat voor kwalitatief hoogstaande paardengeneeskunde. Hierbij staat permanente educatie en ontwikkeling centraal. Dierenartsen moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om op verscheidene gebieden hun kennis en kunde te ontwikkelen. Het Cluster Paard is ook de initiatiefnemer van het register Erkende Paardendierenarts. Erkende paardendierenartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld uitbraken van ziekten, toezichthoudende functies, gezondheidschecks voor wedstrijden etc. Met deze erkenning kunnen paardenhouders een gegarandeerd kwaliteitsniveau verwachten van de dierenarts en hen daarom met een gerust hart inzetten op velerlei gebieden.

Voorblad Whitepaper Paardendierenarts en paardenwelzijn

Paardenwelzijn

Paardendierenartsen komen in hun dagelijkse werk regelmatig in aanraking met situaties die invloed hebben op de gezondheid én het welzijn van paarden. Omdat er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is met betrekking tot paardenwelzijn heeft de KNMvD, Commissie Welzijn Paard, de whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’ opgesteld. Hierin zijn robuuste welzijnscriteria aangelegd voor het houden, verzorgen en samenwerken met paarden. Welzijn is dus ook bij uitstek een onderwerp voor de paardendierenarts.

Download Whitepaper Paardenwelzijn

KNMvD Cluster Paard
De Molen 77
3995 AW Houten
paard@knmvd.nl
+31 (0)30 634 89 00