Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Jouw privacy is voor Paardenarts.nl belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van jouw persoonsgegevens en zullen deze altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons dan ook aan de geldende (Europese) privacywetgeving; de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG/UAVG), in Europa aangeduid als de ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op communicatie en dienstverlening van Paardenarts.nl. We leggen je hierin graag uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken en hoe we deze beschermen.

1. Over ons

Paardenarts.nl
Graedstraat 6
8011 EZ Zwolle

KVK 60364211

Contact
Heb je vragen, heb je een klacht of wil je een verzoek indienen?
Neem dan contact op per email via info@paardenarts.nl of via telefoonnummer 038-3373804.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de website en/of dienstverlening van Paardenarts.nl verwerken we (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

Bezoeker/gebruiker van onze website (zonder account)

Geen specifieke persoonsgegevens.
Enkel statistische geanonimiseerde (bezoek)gegevens over het gebruik van de website, verkregen via functionele- en analyse cookies. Zie informatie onder punt 7.

Gebruiker (bijv. paardenliefhebber) met een (gratis) account:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam (emailadres)
 • Optioneel: Facebook gebruikersnaam (bij keuze voor inloggen via Facebook)

Professionele gebruiker - met een (gratis) dierenarts account

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam (emailadres)
 • Optioneel: Facebook gebruikersnaam (bij keuze voor inloggen via Facebook)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • Optioneel: functie en/of kliniekgegevens

Professionele gebruiker - beheerder met een (gratis of betaalde) kliniek account:

 • Voor- en achternaam
 • Optioneel: Facebook gebruikersnaam (bij keuze voor inloggen via Facebook)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • KVK-nummer (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Handelsnaam (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Vestigings- of postadres (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Klant-, offerte-, opdracht-, factuur- en bankrekeningnummer (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Facturatiegegevens (bedrijfsgegevens + adresgegevens)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • KVK-nummer (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Handelsnaam (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Vestigings- of postadres (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)
 • Klant-, offerte-, opdracht-, factuur- en bankrekeningnummer (i.g.v. eenmanszaken, maatschappen en VOF’s)

Hoe we aan deze persoonsgegevens komen:

We hebben bovenstaande gegevens van jouzelf verkregen of bijvoorbeeld via openbare registers zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of via andere openbare bronnen als Social Media (Facebook, LinkedIn).

Minderjarigen

Paardenarts.nl heeft niet de intentie om (persoons)gegevens te verzamelen over bezoekers/gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker/gebruiker jonger is dan 16 jaar. We raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Paardenarts.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan kun je contact met ons opnemen middels de contactgegevens opgenomen onder punt 1 van deze privacyverklaring. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat de verwerking van deze gegevens beëindigd wordt en de persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

3. Doeleinden en rechtsgronden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer dit volgens de wet is toegestaan en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

 1. Websitebezoek
  We verzamelen van jou als bezoeker van onze website geen specifieke persoonsgegevens. Enkel statistische geanonimiseerde (bezoek)gegevens over het gebruik van de website, verkregen via functionele- en analyse cookies. Zie voor meer informatie onder punt 7.
 2. Reacties
  Als je een reactie plaatst onder een van onze kennisartikelen, maak je gebruik van de comment-plugin Disqus. We verwerken daarbij je gebruikersnaam en eventueel de door jou opgegeven profielfoto. Reacties onder een kennisartikel laten we in principe staan, tenzij het betreffende kennisartikel van de website gehaald wordt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons of Disqus indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om reacties onder onze kennisartikelen te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven op jouw reactie.
 3. Contact
  Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via onze Facebookpagina, dan hebben we van jou (contact)gegevens ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens als voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer e.d. We zullen deze gegevens alleen verwerken om te reageren op jouw bericht en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 4. Account
  Als je een gebruikers account, al dan niet professioneel, binnen onze website hebt aangemaakt verwerken we daarvoor bepaalde persoonsgegevens, afhankelijk van het soort account (als vermeld onder punt 2B, 2C en 2D) dat je gekozen hebt. De verwerking van persoonsgegevens m.b.t. je account is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je het account aanmaakt. We bewaren je gegevens zolang je account actief is op Paardenarts.nl. Je hebt het recht om op elk moment je account te beëindigen. Als je hiervoor kiest zal je account ophouden te bestaan en worden je gegevens verwijderd. In geval van een betaald account bewaren we enkele gegevens nog in verband met de wettelijke administratieplicht (zie ook punt 3H: facturatie).
 5. Nieuwsbrief
  We sturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent en/of omdat je jezelf hiervoor hebt ingeschreven. We verwerken hiervoor je naam en emailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je gegevens te wijzigingen of je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde tot het moment dat jij je hebt uitgeschreven.
 6. Overeenkomst
  Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we gegevens nodig om de overeenkomst ten aanzien van onze dienstverlening zelf uit te kunnen voeren.
 7. Offertes
  Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we hiervoor je bedrijfs- en persoonsgegevens om je een gerichte offerte te kunnen verstrekken. De bewaartermijn voor offertes is 7 jaar, omdat we een wettelijke administratieplicht hebben om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we offertes ook om zelf te kunnen zien of je al eens eerder een offerte bij ons hebt opgevraagd.
 8. Facturatie
  Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar (wettelijke administratieplicht).

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang afgewogen tegen jouw privacybelang. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken, verkopen of verhuren je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij ook dienstverleners in. Dit zijn geen ‘ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken eventuele persoonsgegevens uitsluitend in overeenkomst met Paardenarts.nl.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, onze verwerkers:

 • Hostingpartij van onze website
 • CMS van onze website – WordPress
 • Webdesignbureau
 • Website diensten/plug ins
 • CRM systeem
 • Mailservers en – services
 • Telefoondiensten
 • Administratie paketten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Boekhouder

Met alle verwerkers, zowel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als daarbuiten, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

5. Jouw rechten als betrokkene

Paardenarts.nl behartigt al jouw privacyrechten. We informeren je hier graag over. Heb tips of opmerkingen? Laat het ons vooral weten. Wil je van je rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via info@paardenarts.nl

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken. Je mag ons vervolgens verzoeken deze gegevens te laten aanpassen of zelfs verwijderen. Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan.

Recht op beperking van de verwerking van je gegevens

Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer: de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking ervan onrechtmatig is, we jouw gegevens niet meer nodig hebben of in afwachting zijn van een beslissing op het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking ervan.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketingdoeleinden, dan zullen we jouw gegevens hiervoor niet meer gebruiken. Afhankelijk van het gerechtvaardigd belang (toestemming van jouzelf, een uit te voeren overeenkomst, een wettelijke plicht) kunnen we je verzoek al dan niet honoreren.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de door jou aan ons verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van je toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? We horen dit graag van je, maar je hebt het recht om je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Zo zijn onze medewerkers gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en zijn de servers en apparaten waarmee zij werken uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Onze website en software heeft een SSL-certificaat die een bezoeker/gebruiker de garantie geeft dat persoonsgegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. Dit kun je o.a. zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. SSL (Secure Sockets Layer) wordt o.a. ook gebruikt voor online transacties.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via info@paardenarts.nl.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen via je de browser op je computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de deze weer bezoekt. Hierdoor kunnen wij je via onze websites eventueel nog beter van dienst zijn. Het gebruik van cookies is veilig. Er wordt geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of emailadres opgeslagen.

We maken gebruik van noodzakelijke (functionele) cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Daarnaast maken we gebruik van analyse cookies van Google Analytics, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen om de website te optimaliseren.

We embedden onze eigen YouTube video’s op onze website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je bekeken hebt.

Om gemakkelijk content van onze website te kunnen delen via social media hebben we social media buttons in onze website geplaatst. Lees meer over de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, e.d.) om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kun je dit zelf doen via de instellingen van je internetbrowser.

Lees meer over cookies en het gebruik ervan in onze cookieverklaring.

Op onze website kun je linkjes naar externe websites aantreffen. Door hierop te klikken verlaat je Paardenarts.nl en ga je naar een andere website. Graag verwijzen wij je dan door naar de cookie- en/of privacyverklaring van die betreffende website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als er wijzigingen zijn die direct op jou van toepassing zijn, zullen we deze ook direct met jou communiceren.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019