Paardenarts.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u Paardenarts.nl verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Paardenarts.nl verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden voor commerciƫle of charitatieve doeleinden. Gegevens worden alleen verstrekt wanneer Paardenarts.nl daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wanneer daarvoor de toestemming van de gebruiker is ontvangen.

Doel van de gegevensverzameling

Paardenarts.nl heeft vier belangrijke redenen waarom uw gegevens worden verzameld:

  • Als u er bewust voor kiest om gebruik te maken van gepersonaliseerde services doet u dit door een account aan te maken (zodat u bijvoorbeeld gebruik kunt maken van de Ent-herinnering of niet
    steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u een reactie wilt plaatsen);
  • Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die Paardenarts.nl krijgt van haar bezoekers helpt Paardenarts.nl om de website verder te ontwikkelen, te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken (zie ook de uitleg over cookies);
  • Indien u dit wenst, kunt u op de hoogte blijven van Paardenarts.nl door u in te schrijven voor de nieuwsbrief;
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vraagt Paardenarts.nl uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) op de hoogte brengen en de respons op acties van Paardenarts.nl te meten.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Paardenarts.nl zal u in een aantal gevallen vragen om enkele persoonsgegevens achter te laten, zoals bij het aanmelden van uw kliniek of bedrijf voor de bedrijvengids. Het zal dan bijvoorbeeld gaan om uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Een aantal van deze gegevens is verplicht en een aantal is optioneel. Dit vermeldt Paardenarts.nl duidelijk bij de desbetreffende invoervelden. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het onderhouden van contacten, voor de deelname aan een actie of om u te informeren over relevante producten en/of diensten wanneer u hebt aangegeven dat u hier interesse in hebt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Paardenarts.nl zal te allen tijde overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) handelen. Uw gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de WBP van toepassing is. Persoonsgegevens worden in beginsel bewaard
zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden. Paardenarts.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door uw gewenste diensten. Onze werknemers en door Paardenarts.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
De bestanden met persoonsgegevens van Paardenarts.nl zijn op grond van de Wet persoonsregistraties
aangemeld bij het CBP, residerend aan de Prins Clauslaan 20 te Den Haag, onder het meldingsnummer
m1547931. Deze wet stelt eisen aan het beheer, het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens die door Paardenarts.nl worden verzameld en opgeslagen. Het CBP neemt alle meldingen op in een openbaar register op zijn website www.cbpweb.nl. Dit register is door een ieder kosteloos te raadplegen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Paardenarts.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stelt Paardenarts.nl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers van Paardenarts.nl. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij Paardenarts.nl geen cookies ontvangt. Ga voor meer uitleg naar het cookiebeleid van Paardenarts.nl.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het beleid met betrekking tot privacy en cookies kan aan uitbreiding of wijziging onderhevig zijn. Het is niet geheel ondenkbaar dat in de nabije toekomst het beleid weer zal wijzigen. Alle wijzigen met betrekking tot het privacy beleid worden op deze pagina kenbaar gemaakt en indien het gaat om drastische wijzigingen dan zal Paardenarts.nl dat op een duidelijke manier aan u communiceren. Voor aanpassingen aan het cookiebeleid wil Paardenarts.nl u verwijzen naar de pagina over het cookiebeleid.

Contact

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Paardenarts.nl, dan kunt u per e-mail, info@paardenarts.nl, contact met Paardenarts.nl opnemen. Onze klantenservice helpt u graag verder wanneer u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van de Privacy Policy van Paardenarts.nl nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.