Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Document: Uitzonderingen Paspoortverplichtingen

Er zijn een aantal momenten waarop een paard niet vergezeld hoeft te zijn van het geldige paspoort:

 • Als een veulen dat nog niet gespeend is en vergezeld gaat van de moeder of de zoogmerrie en jonger is dan 6 maanden.
 • Als een paard in de wei of op stal staat en de houder het paardenpaspoort op verzoek meteen kan laten zien.
 • Als het paard tijdelijk lopend wordt verplaatst naar een plek vlak bij het bedrijf en het paspoort binnen drie uur getoond kan worden.
 • Bij het verweiden van het paard waarbij het paspoort op het bedrijf van vertrek getoond kan worden.
 • Als het paard deelneemt aan een training of test voor een wedstrijd of evenement en daarvoor het wedstrijd- of evenemententerrein moet verlaten.
 • Als er sprake is van een noodsituatie met betrekking tot het paard zelf of het bedrijf waar het gehouden wordt.
 • De bovengenoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing bij export of levering aan de slachterij, dan is altijd een paspoort vereist.

Bron: RVO, maart 2016

Document: Uitsluiten voor humane consumptie

 • Een handtekening (liefst van de huidige eigenaar en dierenarts) bij deel I of II (afhankelijk van het paspoort) van hoofdstuk IX van het paspoort.
 • Hoofdstuk IX van het paspoort bevat de juiste identificatie van het paard. Als de identificatie van het paard op deze pagina nog niet is vastgelegd kan de eigenaar dat doen.
 • Kan niet meer terug gedraaid worden!
Paardenpaspoort, hoofdstuk IX deel II waarin de eigenaar ondertekend heeft voor het uitsluiten van het paard voor humane consumptie.

Document: Voorwaarden voor slacht

Het paard is alleen geschikt om te slachten op een slachthuis als tenminste voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het paard is schoon en gezond, het vervoer is geen bezwaar is en aan het welzijn is voldaan.
 • Het paard bevat geen medicijnresten.
 • Komt niet van een bedrijf/gebied waarvoor met het oog op de gezondheid van mens en dier een verplaatsingsverbod dan wel andere beperking geldt, tenzij de bevoegde autoriteit daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Het paard is vergezeld van een geldig Europees paardenpaspoort, de administratie van de geneesmiddelen die in de laatste 6 maanden zijn toegediend en een compleet en correct ingevuld VKI formulier.

Slachthuizen kunnen extra voorwaarden vaststellen, vraag daarvoor dus tijdig informatie!

Document: Geen chip, toch correct geïdentificeerde paarden

In de volgende gevallen kunnen paarden die geen chip of transponder dragen wel goed geïdentificeerd zijn:

 • Paarden in andere lidstaten geboren vóór 1 juli 2009, die nu in Nederland verblijven, voorzien zijn van een correct paspoort (d.w.z. een correct ingetekend en beschreven signalement, inclusief een hoofdstuk medische behandelingen en uitgegeven door een erkende paspoortuitgevende instantie) maar niet gechipt, zijn correct geïdentificeerd volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008.
 • Paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort (d.w.z. een correct ingetekend en beschreven signalement, inclusief een hoofdstuk medische behandelingen en uitgegeven door een in Nederland erkende paspoortuitgevende instantie) maar niet gechipt zijn tóch correct geïdentificeerd (ondanks de Nederlandse chipverplichting sedert 2004) omdat volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008 het gaat om een correcte identificatie overeenkomstig de oude beschikkingen en die kenden geen chipverplichting.
 • Paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort (d.w.z. inclusief hoofdstuk medische behandeling en uitgegeven door een in Nederland erkende paspoortuitgevende instantie), die niet gechipt zijn, maar een VHL-ontheffingssticker voor DNA-bepaling in het paspoort hebben, zijn correct geïdentificeerd, omdat volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008 het gaat om een correcte identificatie overeenkomstig de oude beschikkingen.
 • Paarden die vanuit een derde land (= land buiten de EU) Nederland binnenkomen en die een correct paspoort hebben, hoeven niet alsnog gechipt te worden, want ze zijn correct geïdentificeerd.

Bron: RVO, maart 2016