Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Hieronder tref je een lijst aan met definities die gebruikt worden in het kennisbankartikel: Paardenpaspoort en medicijngebruik bij paarden.

Antibioticaresistentie

Een fenomeen waarbij bacteriën ongevoelig zijn geworden tegen bepaalde antibiotica. Antibioticaresistentie wordt bevorderd door gebruik van antibiotica.

Cascade

Het verplichte keuzeprotocol waarvan de dierenarts gebruik kan maken om onaanvaardbaar lijden te voorkomen als er geen diergeneesmiddelen voor het paard met die bepaalde aandoening beschikbaar zijn. Met toepassing van deze “Cascade” kan de dierenarts gebruik maken van medicijnen die in Nederland geregistreerd zijn voor andere aandoeningen bij paarden, andere dieren, in het buitenland geregistreerde middelen of zelfs van humane geneesmiddelen. De Cascade is beschreven in artikel 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen.

Diergeneesmiddelen

Voor de Wet Dieren(dier) geneesmiddelen zijn diergeneesmiddelen:

  • substanties die op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als te beschikken over therapeutische of preventieve eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren;
  • alle substanties die toegepast (kunnen) worden om problemen bij paarden te voorkomen, te herstellen of te diagnosticeren;
  • en diervoeders met medicinale werking.

F.E.I. Paspoortdierenarts

Dierenartsen die ingeschreven zijn in het register FEI dierenartsen van het KNHS. Deze dierenartsen zijn geschoold en bijgeschoold om de kentekenen volgens de FEI-regels te beschrijven en een officiële schets in te tekenen. Het register is alleen in te zien als je ingelogd bent in MijnKNHS, jouw persoonlijke pagina bij de KNHS.

Houder van een paard

De houder van een paard is een persoon die het paard “onder de hoede” heeft. Dit kan dus de eigenaar van het paard zijn, maar ook de verzorger of oppasser, of de eigenaar/manager zijn van bijvoorbeeld een trainingsstal, kliniek of pensionstal of de chauffeur van het vervoersmiddel. Zij hebben allemaal dezelfde verantwoordelijkheden betreffende paspoort en medicijnadministratie op het moment dat zij het paard “hoeden”.

Logboek

In dit kader wordt met het “logboek” de schriftelijke administratie van medicijnen bedoeld die de dierenarts aan de houder levert. Het gaat om administratie van de door de dierenarts toegediende of afgegeven medicijnen voor paarden die (nog) bestemd zijn voor de slacht. De logboeken van de laatste zes maanden dienen te allen tijde bij het paspoort bewaard te worden.

Officiële dierenarts

Hiermee wordt in het kader van paspoorten en medicijnen de dierenarts verbonden aan de NVWA bedoeld.

Paardenpaspoortconsulent

Een persoon die in het bezit is van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd hebben van het afsluitend examen van de opleiding paardenpaspoortconsulent en beroepsmatig ten minste 50 transponders per jaar implanteert. Een paardenpaspoortconsulent is verbonden aan een van de gemandateerde paspoortuitgevende instanties.

Paardenpaspoortdierenarts

Een in het register Identificatie en Registratie paardendierenarts van de K.N.M.v.D. ingeschreven dierenarts. Deze dierenartsen hebben een speciale extra opleiding gedaan ten behoeve van de identificatie van paarden.

Wachttijd

De minimale wachttijd is de tijd die tenminste na de laatste toediening van het middel aan een dier moet verstrijken alvorens het dier geslacht mag worden. De wachttijd voor de slacht moet niet verward worden met de zogenaamde detectietijd van medicatie zoals de FEI aangeeft. De detectietijd is de gemiddelde tijd waarin medicatie in een paardenlichaam gedetecteerd kan worden.