Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

13-3-2020 (bijgewerkt 15-3-2020) | Op het moment gaat bijna al het nieuws over het ‘nieuwe’ coronavirus (SARS-CoV-2), de veroorzaker van de ziekte COVID-19 bij mensen. Vrijwel iedereen in Nederland heeft met de nodige maatregelen te maken. Over het coronavirus is nog steeds veel onduidelijk, onderzoekers zijn daarom nog voorzichtig met hun conclusies.

Bij Paardenarts.nl zien we dat er veel vragen en zorgen zijn bij paardenhouders over het coronavirus. Vragen zoals: kunnen paarden ook corona krijgen, is het overdraagbaar van mens op dier en/of juist van dier op mens, etc? Stuk voor stuk belangrijke vragen!

Om antwoorden te vinden op deze vragen, helpen we je graag bij de informatie die op dit moment voor handen is via instanties als het RIVM, de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), Wageningen University & Research (WUR) en The World Organisation for Animal Health (OIE).

Hieronder een overzicht van de informatie die van belang lijkt voor jou als paardenhouder.

Let op: dit is een momentopname van vrijdag 13-3-2020 en betreft een greep uit diverse berichtgeving.

In het kort

De coronavirusfamilie omvat verschillende varianten van coronavirussen. De familie van deze virussen wordt zo genoemd vanwege hun kroonachtige vorm (in het Latijn: corona) rond de virusdeeltjes. Coronavirussen komen zowel bij mensen als bij dieren voor. De meeste coronavirussen zijn diersoortspecifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.

Leden van de coronavirusfamilie veroorzaken ziekten bij diersoorten als paarden (equine coronavirus, ECoV), varkens (Transmissible Gastro Enteritis, TGE), vee (winterdysenterie/winter diarree), kippen (infectieuze bronchitis) en katten (Feline infectieuze peritonitis (FIP).

Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19 bij mensen.

De faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) stelde op 5/3/2020 het volgende:

“Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens en schapen (*maar ook paarden horen hierbij), geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van  huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.” (Lees hier het hele bericht

 

Een greep uit de berichtgeving

 

Universiteit Utrecht  | dossier Coronavirussen

Utrechtse onderzoekers delen hun kennis over coronavirussen. Bekijk hier de laatste updates:  www.uu.nl/onderzoek/dossiers/coronavirussen

Hierin o.a.:

 • Artikel | Dieren en het nieuwe coronavirus (SARS-Cov-2/COVID-19) (5-3-2020)
  Naar aanleiding van een bericht dat in Hongkong een hond positief getest is op SARS-CoV-2 zijn veel vragen bij diereigenaren ontstaan:
  Lees dit artikel met daarin ook een link naar een Q&A voor huisdiereigenaren
 • VIDEO/Presentatie | Terugkijken: pop-up college Coronavirus (11-3-2020):
  Het nieuwe coronavirus SARS-VoV-2 en COVID19:
  een pandemie in de maak?”

  Viroloog en Universitair Docent virologie Raoul de Groot van faculteit Diergeneeskunde beantwoordde in dit online pop-college vragen van kijkers over het coronavirus. In het college gaat De Groot dieper in op de uitbraak, hoe het virus in elkaar zit en wat we kunnen doen. Bekijk video/presentatie
 • VIDEO | Cornavirus uitgelegd (11-3-2020):
  Frank van Kuppeveld is hoofd van de virologiegroep van faculteit Diergeneeskunde. In deze video legt hij uit hoe virussen eruit zien en hoe we ze kunnen behandelen. Bekijk video

Wageningen University & Research (WUR) | dossier Coronavirus (COVID-19)

Ook Wageningen University & Research (WUR) volgt de ontwikkeling van dit nieuwe virus op de voet.  Aan de hand van gezondheidsadviezen van de overheid actualiseren zij hun richtlijnen regelmatig.

Bekijk de richtlijnen (dagelijks ge-update):
WUR-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus

Heb je een vraag over het coronavirus?
Wageningen University & Research heeft een e-mailadres in het leven geroepen voor vragen over het coronavirus: info.corona@wur.nl

WUR informeert o.a. over:

 • ‘Corona bij dieren? Niet waarschijnlijk dat dieren de ziekte overdragen’
  (AD, 6 -3- 2020)
  Onderzoeker prof. dr. Wim van der Poel van Wageningen Universiteit vertelt er meer over. Lees artikel en/of lees hier meer.

RIVM | dossier ‘Nieuw coronavirus (COVID-19)

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM) staat actuele informatie over o.a. de situatie in Nederland en Europa, je gezondheid en besmetting voorkomen en de aanpak en maatregelen in Nederland, maar je kunt er ook terecht voor informatie t.a.v. (huis)dieren:  ‘Vraag en antwoord / huisdieren’ 

 

OIE (The World Organisation for Animal Health) | Questions and answers on COVID-19

De groeiende en zich ontwikkelende discussie over het Coronavirus roept veel vragen op over de impact en schaal ervan. De OIE heeft een Q&A (vraag-en-antwoordgesprek) over de ziekte en de rol van dieren opgesteld, waarin de mogelijke oorsprong en tot op heden beschikbare informatie worden geschetst. Ook algemene voorzorgsmaatregelen worden genoemd. Bekijk hier de Q&A van OIE (* informatie in het Engels)

 

Overige mediaberichten aangaande paarden:

 

 • VIDEO | Franklin Lashley van Paardenkliniek de Raaphorst beantwoord i.s.m. Hart voor paarden vragen over het coronavirus bij paarden (15-3-2020):
 • The Horse, Q&A | In The News: Coronavirus (27-1-2020)
  “Is equine coronavirus the same or similar to the disease currently making headlines for initially infecting people in China and other countries?”
  Amerikaanse paardeneigenaren maakten zich zorgen of het Corona virus dat bij paarden voorkomt dezelfde is als degene die nu rond gaat bij mensen. Zoals ook hierboven uitgelegd betreft het hier een ander type Coronavirus. Lees het antwoord van de Amerikaanse paardenarts hier (*informatie in het Engels):
 • The Horse, artikel | What Is Equine Coronavirus (7-1-2020)
  “Learn about this highly contagious virus, how it spreads between horses, why it’s important to diagnose, ways to minimize chances of infection, and how to diagnose and treat the disease.”
  Leer meer over het paardencoronavirus (Equine Coronavirus, ECoV), een soortspecifiek lid van de coronavirusfamilie en lees dit artikel (* informatie in het Engels).

Tot slot geven we je hier 5 Tips voor jou en je paard in Corona-tijd

We hopen dat jullie met behulp van deze informatie antwoorden gevonden hebben op jullie vragen omtrent Corona en je paard. Heb je nog andere vragen over het coronavirus? > Wageningen University & Research heeft een e-mailadres in het leven geroepen voor vragen over het coronavirus: info.corona@wur.nl

 

Dit bericht omvat een samenvatting van diverse hierboven genoemde bronnen. De redactie van Paardenarts.nl kan niet ingaan op vragen over het coronavirus of daaraan gerelateerde onderwerpen.