Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Actievoorwaarden en spelregels van toepassing op win-acties van Paardenarts.nl:

 1. Win-acties worden uitgeschreven door Paardenarts.nl gevestigd te Zwolle. Op win-acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan win-acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de actiepost op de Facebookpagina van Paardenarts.nl hebt geliked en de bijbehorende vraag hebt beantwoord. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een wekelijkse win-actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of win-actie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de win-actie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen deelnemen met toestemming van toeziend ouder/voogd.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen ca. 5 werkdagen na sluiten van een win-actie bekend gemaakt via de Facebookpagina van Paardenarts.nl.
 9. De winnaar dient zich binnen 10 dagen na de bekendmaking te melden bij Paardenarts.nl, via een email aan info@paardenarts.nl of een privebericht aan de Facebookpagina van Paardenarts.nl.
 10. Betreft de win-actie een weging van je paard voor meerdere personen/paarden, dan vindt de weging plaats op 1 locatie/adres naar keuze of door een door Paardenarts.nl opgegeven locatie.
 11. Paardenarts.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van win-acties worden verkregen, worden gebruikt door Paardenarts.nl voor de win-actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. Paardenarts.nl handelt met haar win-acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Paardenarts.nl.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Paardenarts.nl, Sint Josephstraat 2 te 8021 VR Zwolle, tel. 038-3373804 of via info@paardenarts.nl. Je ontvangt binnen 7 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging via e-mail en aansluitend een reactie.