Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

West-Nijl virus (WNV) ook in Nederland

Op 16 september 2020 is door het RIVM bekend gemaakt dat het West-Nijl virus (WNV) nu ook in Nederland is aangetroffen. Het virus is aantroffen bij een vogel, een grasmus, in het midden van het land. Aangenomen wordt dat de vogel in Nederland is besmet door een geïnfecteerde mug. Mensen en paarden kunnen geïnfecteerd raken als ze geprikt worden door een besmette mug. 

Dat het West-Nijl virus ook naar Nederland zou komen was te verwachten. In 2018 en 2019 dook het virus al op bij vogels en paarden in Duitsland. En ook in Frankrijk en Spanje is het virus reeds aangetoond in vogels en paarden. De ziekte kwam al voor in Zuid en Oost Europa, Afrika, Amerika en Canada.

Verspreiding van de ziekte

Verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via besmette muggen, die op hun beurt weer vogels, paarden en mensen kunnen infecteren. Paarden en mensen zijn eindgastheren. Het virus wordt niet direct van paard naar paard, vogel naar paard of van paard naar mens overgedragen. Overdracht van het virus kan alleen door muggen of bijv. door direct bloed-bloedcontact zoals bij een bloedtransfusie. Er zijn verschillende soorten muggen die de ziekte zouden kunnen overbrengen, waarvan de exotische tijgermug vaak genoemd wordt.

Symptomen

Een infectie met het West-Nijl virus verloopt bij de meeste paarden (vrijwel) symptoomloos of met milde klachten. Een infectie kan algemene symptomen geven zoals koorts, sloomheid, niet willen eten of lichte koliek. Rond de 10% van de geïnfecteerde paarden kan echter neurologische symptomen krijgen, variërend van milde klachten tot volledige verlamming. In het ergste geval kan het paard komen te overlijden of moet worden geëuthanaseerd.

Diagnose en behandeling

Middels bloedonderzoek kan vastgesteld worden of er sprake is van het West Nijl-virus. Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus beschikbaar. Een ziek paard kan alleen ondersteunend geholpen worden, zo nodig met ontstekingsremmers of infusen. Voor paarden met neurologische verschijnselen is de prognose vaak slecht.

Preventie

Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar. Preventieve maatregelen voor paarden bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten (muggenbestrijding). Het is niet noodzakelijk om, zoals bij andere entingen tegen bijvoorbeeld influenza, de hele stal te vaccineren. Door te vaccineren is het paard beschermd. Het paard kan nog wel ziek worden maar het ziekteproces verloopt minder heftig.

Voorheen was het advies om paarden de vaccineren die naar het buitenland reizen of waardevol zijn voor de eigenaar. Het is mogelijk om je paard nog te vaccineren, maar volledige immuniteit wordt pas bereikt na de tweede basisvaccinatie. Overleg met je dierenarts wat in jouw geval verstandig is.

TIP:
Lees hier de meest gestelde vragen over het West Nijl-virus

 

Bronnen:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lees ook meer in: