Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Bericht Sectorraad Paarden | 21 november 2014

Ermelo (SRP): In Kamperveen (Overijssel) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse vandaag beschikbaar komen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. In het gebied met een straal van 1 km rond het besmette bedrijf in Kamperveen heeft de NVWA bij een pluimveebedrijf klinische verschijnselen aangetroffen die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep is nog niet bekend. Om die reden is besloten de bedrijven in de 1 km zone uit voorzorg te ruimen. Het betreft hier 2 pluimveebedrijven. De ruiming vindt hedenmiddag plaats.

Variantvogelgriep in Ter Aar vastgesteld
Onderzoekers hebben inmiddels vastgesteld dat de vogelgriep op het bedrijf in Ter Aar de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. De ruiming zal naar verwachting vandaag worden afgerond. In de straal van 10 km cirkel rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Gezondheidsrisico’s voor pluimvee ernstig, voor mensen beperkt
De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Indien mensen toch besmet raken, ervaren zij over het algemeen lichte griepverschijnselen.

De op 20 november 2014 afgekondigde maatregelen blijven in stand.

Maatregelen paardenhouderij
Volgens het beleidsdraaiboek van het ministerie van Economische Zaken mogen paarden in Nederland (zowel binnen als buiten de 10 km zone) vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn. Bij vervoer van paarden geldt het volgende:

  • Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De “eigenverklaring” dient u zelf in te vullen.
  • Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur. Dit vervoersverbod is niet van toepassing op het vervoer van paarden naar een gespecialiseerde dierenkliniek, voor zover:
    a. het dier zichin een levensbedreigende situatie bevindt,
    b. een verklaringvan een dierenarts aanwezig is dat er sprake is van een situatie als bedoeldonder a, alsmede dat de kliniek instemt met de behandeling, en
    c. voorafgaand aanhet vervoer de geplande route aan de minister is gemeld.

Hier vindt u een kaart  van het beperkingsgebied 10 km Ter Aar. Van het gebied bij Kamperveen is op het moment van verschijnen van dit bericht nog geen kaart beschikbaar.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken:

Direct naar de eigenverklaring .

De ontwikkelingen volgen zich op dit moment snel op. Het advies is om voor het actuele nieuws over deze situatie, de website van de overheid in de gaten te houden: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer: 088 – 042 42 42