Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Op een locatie in Uden (Noord Brabant, postcode gebied 5406) is Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Paarden uit de directe omgeving (aangrenzende locaties) van de besmette locatie mogen alleen deelnemen aan evenementen, waaronder keuringen en wedstrijden, wanneer er vooraf een gezondheidsverklaring door een dierenarts is afgegeven.

Rhino-neusuitvloeiing-header

Op de locatie in Uden gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumoniedie zich uit middels abortus en in dit geval bij twee paarden ook met neurologische verschijnselen. Een van de twee paarden is helaas gezien zijn leeftijd en het verloop van de ziekte geëuthanaseerd. Het andere paard wordt op dit moment intensief verpleegd. De Gezondheidsdienst heeft na onderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1.

De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten. De paarden op de locatie zijn de laatste weken zeer beperkt met andere paarden in contact geweest, waardoor er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico. De contactadressen zijn ingelicht en de paarden staan onder controle van een dierenarts. Er is geen sprake van een aantoonbare relatie met de melding van een geval van Rhinopneumonie in Lienden eerder deze week.

Paarden die toch met paarden van deze locatie in contact zijn geweest, dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd worden. Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct je dierenarts te raadplegen.

Het is aan de eigenaar van een paard om te besluiten wel of niet met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Meer informatie over Rhinopneumonie lees je op de website van Sectorraad Paarden.