Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Bericht SRP, 27-02-2020 | Op een locatie in de omgeving van Arnhem is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld. Enkele paarden waren ernstig verlamd en moesten helaas worden geëuthanaseerd. De andere paarden tonen op dit moment geen problemen. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Rhino-neusuitvloeiing-header

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via bijv. kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm. Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden.

Als je je paard(en) van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk. 

 

Bron: SRP/GD

 

Lees meer over Rhinopneumonie en het equine herpesvirus (EHV)