Logo Paardenartsnl

Paardenarts.nl

Paardenverzekeringen

Paardenverzekering header

Stel: je paard zweet hevig over het hele lichaam, gaat steeds staan en weer liggen en kijkt vaak naar de buik; het lijkt op koliek. Na onderzoek door de dierenarts besluit je naar de dichtstbijzijnde paardenkliniek te gaan voor verder onderzoek en behandeling. In de kliniek wordt een liggingsverandering van de dikke darm geconstateerd. Er moet direct worden geopereerd om het leven van je paard te redden. Nadat je paard in de dagen na de operatie onder toezicht van dierenartsen heeft gestaan en intensieve behandeling en ondersteuning heeft gekregen mag ze weer mee naar huis. Je bent blij dat je paard nog leeft. Gelukkig heb je bij aankoop van je paard ook een goede ziektekostenverzekering afgesloten en blijkt het grootste deel van de kosten gedekt.

Naast de ziektekostenverzekering bestaan er nog een aantal verzekeringen voor paarden, die de financiële risico’s voor de paardeneigenaar flink kunnen beperken. Afhankelijk van de wens van de eigenaar en het gebruiksdoel van het paard kunnen zo van bevruchting tot crematie dierenartskosten afgedekt worden.

In dit artikel lees je meer over paardenverzekeringen:

Paardenverzekering 1

Waarom een paardenverzekering?

Met het afsluiten van een verzekering voor een paard kan een eigenaar financiële risico’s verkleinen. Dit kan een ziektekostenverzekering zijn, maar ook een verzekering die de waarde van het paard uitbetaalt in geval van overlijden of bij blijvende ongeschiktheid voor een vooraf beschreven gebruiksdoel als gevolg van een blessure of ongeval. Helaas blijkt in de praktijk dat er bij eigenaren in sommige gevallen onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden waaronder het paard is verzekerd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende typen paardenverzekeringen en waar je als eigenaar op moet letten bij het afsluiten van een verzekering. In alle gevallen geldt dat het belangrijk is vooraf na te denken over wat je precies wil verzekeren en je goed te laten informeren over de voorwaarden voordat je een verzekering afsluit.

Terug naar overzicht

Typen verzekeringen

Het verschilt per verzekeringsmaatschappij hoe een verzekering precies genoemd wordt en wat de verzekeringsvoorwaarden zijn. Net als bij verzekeringen voor mensen is er bij paardenverzekeringen over het algemeen sprake van een basisverzekering, waarnaast aanvullende verzekeringen kunnen worden afgesloten. Globaal gezien kunnen paardenverzekeringen als volgt worden ingedeeld:

Basis- en schadeverzekering

Een basisverzekering (ook wel levens- of doodverzekering genoemd) dekt het plotseling overlijden of de noodgedwongen euthanasie van een paard. Dit type verzekering kan worden uitgebreid (of al zijn gecombineerd) met een schadeverzekering voor blijvende ongeschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel door ziekte, een ongeval of kreupelheid (voor bijvoorbeeld dekhengsten of sportpaarden). De waarde van het paard wordt geheel of gedeeltelijk gedekt, afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. Ook diefstal kan onder dit type verzekering vallen.

Terug naar overzicht

Collectieve verzekering

paarden kudde collectief verzekerenBij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om bijvoorbeeld tien willekeurige paarden collectief te verzekeren. Dit kan interessant zijn voor handels- of sportstallen waar een groot verloop is binnen de paardenstapel. Voor deze verzekeringen gelden vaak specifieke voorwaarden, laat je dus goed voorlichten voordat je een dergelijke verzekering afsluit.

Terug naar overzicht

Ziektekostenverzekering of aanvullende verzekering

Binnen deze verzekering vallen de veterinaire kosten als gevolg van ongevallen, blessures en ziekte. Voor vrijwel iedere ziektekostenverzekering geldt een bepaald eigen risico; de kosten zullen meestal niet volledig worden vergoed. Er bestaan grote verschillen tussen de dekkingen van de diverse ziektekostenverzekeringen. Denk vooraf goed na over wat je precies wil verzekeren, hoeveel je voor het eigen risico bereid bent te betalen, of je paard specifieke risico’s loopt en wat het gebruikersdoel van je paard is. Kijk daarbij ook naar passende aanvullende ziektekostenverzekeringen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of orthopedisch hoefbeslag. Laat je altijd goed informeren over de verzekeringsvoorwaarden voordat je een ziektekostenverzekering afsluit, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan!

Terug naar overzicht

Vrucht- of veulenverzekering

Het is mogelijk een ongeboren veulen te verzekeren tot en met enkele maanden na de geboorte. De eigenaar verzekert het veulen/de vrucht voor overlijden of blijvende ongeschiktheid. Hoelang het veulen na geboorte verzekerd blijft verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Veulen verzekering– Het volgende wordt doorgaans verzekerd:

 • Doodgeboren veulen
 • Overlijden van het veulen binnen enkele dagen tot enkele maanden na de geboorte
 • Blijvende ongeschiktheid van het veulen voor een vooraf beschreven gebruiksdoel

 

 

– advertentie – 
Bekijk de video van Efo Paardenverzekeringen over ‘Ongeboren veulenverzekering’:

 

Terug naar het overzicht

Operatieverzekering

Vrijwel iedere paardenkliniek of -praktijk biedt de mogelijkheid een paard te verzekeren voor specifieke risicovolle operaties. Een operatieverzekering dekt vaak alleen het overlijden van het paard tijdens de narcose of als gevolg van complicaties binnen een aantal dagen na de operatie, dus niet de kosten van de operatie zelf. De verzekeringsvoorwaarden kunnen per kliniek sterk verschillen; laat je dus goed voorlichten voordat je een operatieverzekering afsluit.

castratie-8

Operatieverzekering: castratie

Terug naar overzicht

Uitvaartverzekering/Crematieverzekering

Als je niet wil dat je paard na overlijden wordt opgehaald voor destructie is het mogelijk om een uitvaart- of crematieverzekering af te sluiten. De kosten van het vervoer, de crematie en eventueel een uitvaartcertificaat kunnen zo worden gedekt. De hoogte van de premie hangt af van de stokmaat en leeftijd van het paard. Dit type verzekering kan op twee manieren worden uitbetaald; je kunt er voor kiezen zelf een geldbedrag te ontvangen om dit te regelen of de kosten worden door de verzekeringsmaatschappij aan het crematorium uitbetaald.

Terug naar overzicht

Overige verzekeringen

Er zijn nog meer risico’s waartegen paardeneigenaren zich kunnen verzekeren. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen onderstaande gevallen apart worden verzekerd of worden opgenomen binnen één van de overige verzekeringen:

 • Transport
 • Brand- en blikseminslag
 • Diefstal

Daarnaast bestaan er verzekeringen voor ongevallen van de ruiter/verzorger van het paard en voor paardgerelateerde zaken als harnachement, paardentrailers en rijtuigen.

 

Voorwaarden voor het afsluiten van een verzekering

Elke verzekeringsmaatschappij stelt een aantal voorwaarden voor het afsluiten van een verzekering. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de te verzekeren financiële waarde van het paard en de risico’s die moeten worden gedekt. Er kan om de volgende zaken gevraagd worden:

 • Gezondheidsverklaring
 • Klinische keuring
 • Röntgenologische keuring

Wanneer een paard wordt aangemeld bij een verzekeringsmaatschappij en het valt onder een bepaalde financiële waarde, dan zal een inspecteur van de verzekering langs komen om het paard te beoordelen. De inspecteur zal de gezondheid van het paard inspecteren alvorens het op te nemen in de verzekering.

Als een gezondheidsverklaring van de inspecteur niet afdoende is kan de verzekeringsmaatschappij om een klinische keuring vragen.

Boven een bepaalde financiële waarde is naast de klinische keuring ook een röntgenologische keuring van het paard noodzakelijk. Klinische en röntgenologische keuringen mogen vaak niet ouder zijn dan een aantal maanden. Is het keuringsrapport te oud dan zal er om een herkeuring gevraagd worden.

Terug naar overzicht

Enkele aandachtspunten

Als verzekeringnemer dien je de verzekeringsvoorwaarden goed door te lezen; zorg dat je op de hoogte bent van alle voorwaarden die gelden voor de specifieke verzekering die je wil afsluiten. Zo voorkom je onduidelijkheden en teleurstellingen.

Paardenverzekering voorwaarden 2Denk hierbij onder andere aan de volgende punten:

 • Welk percentage van de waarde of kosten wordt uitgekeerd en onder welke voorwaarden?
 • Is er een maximum gesteld aan de bedragen die (per jaar of ineens) worden uitgekeerd? Kan de verzekerde waarde worden uitgebreid als dat nodig is?
 • Door sommige verzekeraars wordt een lager percentage van de kosten vergoed wanneer het paard is behandeld door een dierenarts of kliniek doe niet door de verzekering is geselecteerd; vraag in dat geval naar een overzicht van gecontracteerde artsen en klinieken.
 • Informeer naar de hoogte van het eigen risico dat je zelf dient te betalen; geldt dit per jaar of per gebeurtenis?
 • Welke behandelingen en/of operaties worden gedekt door de verzekering?
 • Er gelden vaak verschillende tarieven, afhankelijk van de leeftijd en de grootte (stokmaat) van het paard.
 • Veel verzekeringen werken met leeftijdsgrenzen; boven een bepaalde leeftijd wordt een lager percentage van de waarde uitgekeerd. Vraag dit dus na voordat je een verzekering afsluit.
 • Vraag na of er een maximale leeftijd is voor de verzekering. In sommige gevallen zijn paarden boven een bepaalde leeftijd niet meer verzekerd.
 • Neem bij twijfel of onduidelijkheden altijd contact op met je verzekeraar of tussenpersoon.

Terug naar overzicht

Auteur: Mark van Manen | Tekst in samenwerking met Martsje Bergsma

 

 

Gerelateerd

Als je paard komt te overlijden | Chirurgie | Castratie | Röntgenologie | Kreupelheid | Rugproblemen | Bekkenproblemen | Gewrichtsproblemen | Hoefproblemen | Revalidatie bij paarden

Mis geen veterinaire informatie meer!

Onze Business partners


Link naar deze pagina: https://www.paardenarts.nl/kennisbank/paardenverzekeringen/