Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Bericht GD/SRP/UU, 4-2-2019 | Sinds de laatste berichtgeving op 31 december is er inmiddels ruim een maand verstreken. Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) werden in januari nog 7 uitbraken bevestigd en in totaal werden er vanaf medio december 20 uitbraken bevestigd. Dit is een onderschatting van de werkelijke situatie, omdat niet alle monsters naar de GD worden gestuurd en er ook uitbraken zijn die niet worden bemonsterd.

Inmiddels is de afgelopen week bekend geworden welk influenzavirus de uitbraken in Nederland heeft veroorzaakt. Het betreft een virusstam die behoort tot Clade 1 van de Amerikaanse Florida sublijn. De GD heeft diverse influenza-PCR-positieve monsters opgestuurd naar het Irish Equine Centre, een OIE referentie laboratorium, en in alle monsters werd een identieke stam aangetoond die ook identiek is aan de virusstam afkomstig van een recente uitbraak in Ierland.

Er zijn nog altijd vragen en het is op dit moment nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Hiervoor zijn meer studies nodig. Daarnaast zijn goede epidemiologische data van groot belang. De hulp van dierenartsen en paardenhouders is nog altijd nodig.

Gezien de huidige bevindingen blijven de volgende adviezen van kracht om influenza te beperken:

  • Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn.
  • Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig. Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen.
  • Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek op influenza om de diagnose te bevestigen.
  • Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem, maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. Zie verder ook: