Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Berichtgeving 15 april 2016 KNHS/Sectorraad Paarden | Er is de afgelopen periode op verschillende plaatsen in het land droes geconstateerd bij paarden, waaronder afgelopen week op twee locaties in Drenthe. Op deze locaties zijn inmiddels maatregelen genomen.

De plaats waar het droesabces aan de kaak doorgebroken is is aan het herstellen (header)
Afb. 9: De plaats waar het droesabces aan de kaak doorgebroken is, is aan het herstellen.

Wat is Droes?

Droes wordt veroorzaakt door een bacterie (streptococcus equi) en is heel besmettelijk. Een paard met droes krijg binnen enkele dagen koorts en ontstekingen aan de lymfeklieren in de keel of achter de kaak. Uit de neus loopt dikke neusuitvloeiing. De ontstekingen aan de lymfeknopen kunnen naar buiten toe abcessen vormen, waardoor je paard dus zichtbare zwellingen achter de kaak of bij de keel krijgt, maar een abces kan ook aan de binnenkant van de keel zitten en wat benauwdheid kan veroorzaken.

Uiteindelijk zullen de abcessen open gaan. De streptococcus equi bacterie is in grote hoeveelheden aanwezig in de neusuitvloeiing en de pus van besmette paarden. Dit is zeer besmettelijk. Paarden met droes moeten dan ook geïsoleerd worden van andere paarden.

Lees meer hier meer over droes

Belangrijk: hygiënische maatregelen

Hygiënische maatregelen zijn heel belangrijk om te voorkomen dat andere paarden besmet raken. Paarden die droes gehad hebben blijven nog 4 tot 6 weken besmettelijk en ook de weilanden waarin besmette paarden hebben gestaan zijn nog een maand lang onveilig gebied. Is er bij jou in de buurt droes geconstateerd? Dan is het dus belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat je paard met andere paarden in aanraking komt.

Droes en wedstrijden

De KNHS adviseert om geen wedstrijden te organiseren op bedrijven waarvan bekend is dat er droes heerst. “Verantwoordelijkheid voor het annuleren van een wedstrijd ligt in het geval van droes niet bij de KNHS, maar bij de organisatie of bedrijfseigenaar”; aldus de KNHS.