Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Vanaf heden wordt er een nieuwe uitdaging aan de studenten Diergeneeskunde aangeboden. Zij kunnen kiezen voor forensische diergeneeskunde, een nieuw vak binnen de opleiding diergeneeskunde. Studenten leren er de basis van diergeneeskundig forensisch onderzoek bij levende en overleden dieren. Hierbij richten zij zich vooral op gezelschapsdieren en paarden.

Het komt regelmatig voor dat mishandelde of verwaarloosde dieren bij de dierenarts terechtkomen. Voor deze (toekomstige) dierenartsen is het belangrijk om kennis te hebben van de juiste wijze van melden en om bewijsmateriaal te kunnen verzamelen. Zo kunnen er consequenties worden verbonden aan het ongewenst handelen naar dieren.

Dierenmishandeling: een gevoelig onderwerp

Dierenmishandeling kan een voorbode van huiselijk geweld zijn, daardoor ligt het onderwerp gevoelig en is het voor de dierenarts belangrijk om dierenmishandeling te kunnen herkennen en hier op de juiste manier mee om te gaan. Studenten worden dan ook getraind om in gesprek te gaan met de eigenaar. Als er verdenking is van mishandeling of verwaarlozing zal de dierenarts bewijsmateriaal moeten verzamelen en moet dit worden gemeld aan de desbetreffende instanties. Mocht het gebeuren dat er na de melding een rechtszaak uit voort komt, dan zal de dierenarts ook als getuigendeskundige moeten kunnen optreden.

Veel gevallen van dierenmishandeling of verwaarlozing worden niet gemeld of de daders ondervinden geen consequenties door het ontbreken van bewijsmateriaal. Het is dus zeker noodzakelijk dat hier verandering in komt. Verwacht wordt dat de forensische diergeneeskunde populair zal zijn onder de studenten. Mogelijk wordt het zelfs verplicht voor toekomstige studenten. Daarnaast is er zelfs de mogelijkheid het aan te bieden aan dierenartsen en assistenten, zodat er echt een stap tegen dierenmishandeling kan worden gezet.

Bel 144, red een dier!

 

Bij verdenking of constatering van dierenmishandeling of verwaarlozing, maar ook als een dier in nood is, kan dit altijd worden gemeld op telefoonnummer 144. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten. Speciaal opgeleide politiemensen zitten hier klaar om de juiste hulpdienst in te schakelen na een melding. Meer informatie is te vinden op www.144redeendier.nl

 

Bron: Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht