Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

parasietenwijzer_nl

Denk na over een goed wormbestrijdingsplan! Deze is vaak lastig te bepalen, gezien de diversiteit aan wormsoorten, veelheid aan ontwormingsmiddelen en mogelijke resistentie bij paarden die vaak ontwormd worden. De website www.parasietenwijzer.nl, ontwikkeld door de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht, biedt informatie over de preventie en bestrijding van parasitaire infecties bij o.a. paarden. Maak gebruik van de handige beslisboom, waarbij je door beantwoording van ja/nee vragen wordt geleid naar een aanbeveling of gebruik van wormmiddelen in jouw situatie wenselijk is, zo ja welke en wanneer deze gebruikt dienen te worden.

Raadpleeg bij vragen en voor een behandeladvies altijd je dierenarts.