Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Nieuwkoop (Zuid Holland) is een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Paarden uit de directe omgeving van de besmette locatie mogen alleen aan evenementen, waaronder keuringen en wedstrijden, deelnemen wanneer er een vooraf een gezondheidsverklaring door een dierenarts is afgegeven.

Rhino-neusuitvloeiing-header

Op de locatie in Nieuwkoop gaat het om EHV1, de variant van Rhinopneumonie die zich uit middels abortus en in dit geval ook bij twee paarden neurologische verschijnselen, deze zijn geëuthanaseerd. De Gezondheidsdienst heeft na onderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1. De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten. De paarden op de locatie zijn zeer beperkt met andere paarden in contact zijn geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico. De contactadressen zijn ingelicht en deze paarden staan onder controle van een dierenarts.

Paarden die met paarden van deze locatie in contact zijn geweest dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd worden. Bij verdenking van Rhinopneumonie raadpleeg is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

De Sectorraad paarden adviseert organisatoren de komende vier weken tijdens evenementen in de omgeving van de besmette locatie de volgende extra maatregelen treffen:

  • Geen paarden van de besmette locatie toe te laten.
  • Bij paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf vooraf klinisch onderzoek door praktiserend dierenarts en laboratoriumonderzoek neusswab. Bij verklaring gezond en neusswab negatief, paard toelaten tot evenement.
  • Bij ééndaags evenement paarden niet op stal te zetten.
  • Bij aankomst klinische controle door een dierenarts.
  • Direct contact tussen paarden te vermijden.
  • Geen gezamenlijke voer- en drinkwatervoorziening, eigen emmers en voerbakken te gebruiken.

Het is aan de eigenaar van een paard om zelf om te besluiten om met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar

www.sectorraadpaarden.nl