Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Het welzijn van paarden is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt. Zorgen voor welzijn betekent het respecteren van de natuurlijke behoeften en gedragingen van paarden. In de publiciteit overheersen helaas vaak de negatieve incidenten. Het Keurmerk Paard en Welzijn geeft bedrijven in de sector handvatten om het welzijn van de paarden op hun bedrijf te kunnen verbeteren, zich te kunnen onderscheiden van andere bedrijven en hun klanten/paardenliefhebbers hierover te informeren. 

Het Keurmerk

Het Keurmerk Paard en Welzijn wordt ondersteund door de grote sectorpartijen in Nederland (o.a. KNHS, FNRS, LTO, FNHB en de Koepel Fokkerij) en heeft als doel het welzijn van de in Nederland gehouden paarden steeds verder te verbeteren.

Belangrijk uitgangspunt voor het keurmerk is de Welzijnsmonitor Paardenhouderij die in 2012 is ontwikkeld door Wageningen UR en die gefinancierd is door het ministerie van Economische Zaken, de FNHO, LTO, KNHS en de Dierenbescherming.

Tijdens Horse Event is het Keurmerk Paard en Welzijn gepresenteerd aan een breed publiek. Het is belangrijk dat de bekendheid van het Keurmerk wordt vergroot en zoveel mogelijk ondernemers hierover te informeren. De organisatie wil op een zo kort mogelijke termijn aan de slag met het bezoeken van bedrijven en het uitrollen van het keurmerk.

Waarom een keurmerk?

Verantwoordelijke paardenbedrijven streven naar duurzame paardenhouderij en het vergroten van het paardenwelzijn. Bedrijven die aan de gestelde welzijnscriteria voldoen krijgen het Keurmerk Paard en Welzijn. Het keurmerk biedt de ondernemers een leidraad voor het streven naar het welzijn van de paarden op hun bedrijven. Ook kunnen zij zich met het keurmerk in positieve zin onderscheiden van andere paardenbedrijven (voorbeeldfunctie). Een bedrijf dat ruimschoots voldoet aan de eisen van het Keurmerk kan zelfs het ‘Keurmerk Paard en Welzijn Plus’ behalen. Het Keurmerk geeft paardenliefhebbers daarnaast het vertrouwen dat hun paard in goede handen is. Zij kunnen nu zelf kiezen voor een bedrijf dat het Keurmerk heeft verdiend.

Meer informatie

Op de website van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) lees je o.a. meer over het Keurmerk, de richtlijnen, aanvraagprocedure en bedrijven die al een certificaat hebben verdiend.

Bekijk ook ‘De 10 geboden van het paard‘, een flyer met 10 welzijnsregels voor paarden.

 

 

 

 

Bronnen: Sectorraad Paarden, www.keurmerkpaardenwelzijn.nl